Array
(
  [0] => Array
    (
      [filename] => 1-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/1-1.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [filename] => 1-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/1-2.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [filename] => 1-3.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/1-3.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [filename] => 1-4.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/1-4.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [filename] => 10-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/10-1.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [filename] => 10-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/10-2.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [filename] => 10-3.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/10-3.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [filename] => 10.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/10.jpg
    )

  [8] => Array
    (
      [filename] => 11-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/11-1.jpg
    )

  [9] => Array
    (
      [filename] => 11-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/11-2.jpg
    )

  [10] => Array
    (
      [filename] => 11-3.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/11-3.jpg
    )

  [11] => Array
    (
      [filename] => 11.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/11.jpg
    )

  [12] => Array
    (
      [filename] => 12-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/12-1.jpg
    )

  [13] => Array
    (
      [filename] => 12-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/12-2.jpg
    )

  [14] => Array
    (
      [filename] => 12-3.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/12-3.jpg
    )

  [15] => Array
    (
      [filename] => 12.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/12.jpg
    )

  [16] => Array
    (
      [filename] => 13-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/13-1.jpg
    )

  [17] => Array
    (
      [filename] => 13-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/13-2.jpg
    )

  [18] => Array
    (
      [filename] => 13.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/13.jpg
    )

  [19] => Array
    (
      [filename] => 14-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/14-1.jpg
    )

  [20] => Array
    (
      [filename] => 14.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/14.jpg
    )

  [21] => Array
    (
      [filename] => 15-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/15-1.jpg
    )

  [22] => Array
    (
      [filename] => 15.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/15.jpg
    )

  [23] => Array
    (
      [filename] => 16-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/16-1.jpg
    )

  [24] => Array
    (
      [filename] => 16.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/16.jpg
    )

  [25] => Array
    (
      [filename] => 17-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/17-1.jpg
    )

  [26] => Array
    (
      [filename] => 17.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/17.jpg
    )

  [27] => Array
    (
      [filename] => 18.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/18.jpg
    )

  [28] => Array
    (
      [filename] => 19.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/19.jpg
    )

  [29] => Array
    (
      [filename] => 2-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/2-1.jpg
    )

  [30] => Array
    (
      [filename] => 2-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/2-2.jpg
    )

  [31] => Array
    (
      [filename] => 2-3.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/2-3.jpg
    )

  [32] => Array
    (
      [filename] => 2-4.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/2-4.jpg
    )

  [33] => Array
    (
      [filename] => 20.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/20.jpg
    )

  [34] => Array
    (
      [filename] => 21.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/21.jpg
    )

  [35] => Array
    (
      [filename] => 22.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/22.jpg
    )

  [36] => Array
    (
      [filename] => 23.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/23.jpg
    )

  [37] => Array
    (
      [filename] => 24.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/24.jpg
    )

  [38] => Array
    (
      [filename] => 25.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/25.jpg
    )

  [39] => Array
    (
      [filename] => 26.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/26.jpg
    )

  [40] => Array
    (
      [filename] => 27.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/27.jpg
    )

  [41] => Array
    (
      [filename] => 28.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/28.jpg
    )

  [42] => Array
    (
      [filename] => 29.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/29.jpg
    )

  [43] => Array
    (
      [filename] => 3-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/3-1.jpg
    )

  [44] => Array
    (
      [filename] => 3-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/3-2.jpg
    )

  [45] => Array
    (
      [filename] => 3-3.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/3-3.jpg
    )

  [46] => Array
    (
      [filename] => 3-4.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/3-4.jpg
    )

  [47] => Array
    (
      [filename] => 30.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/30.jpg
    )

  [48] => Array
    (
      [filename] => 31.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/31.jpg
    )

  [49] => Array
    (
      [filename] => 32.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/32.jpg
    )

  [50] => Array
    (
      [filename] => 33.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/33.jpg
    )

  [51] => Array
    (
      [filename] => 34.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/34.jpg
    )

  [52] => Array
    (
      [filename] => 35.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/35.jpg
    )

  [53] => Array
    (
      [filename] => 36.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/36.jpg
    )

  [54] => Array
    (
      [filename] => 37.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/37.jpg
    )

  [55] => Array
    (
      [filename] => 4-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/4-1.jpg
    )

  [56] => Array
    (
      [filename] => 4-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/4-2.jpg
    )

  [57] => Array
    (
      [filename] => 4-3.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/4-3.jpg
    )

  [58] => Array
    (
      [filename] => 4-4.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/4-4.jpg
    )

  [59] => Array
    (
      [filename] => 5-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/5-1.jpg
    )

  [60] => Array
    (
      [filename] => 5-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/5-2.jpg
    )

  [61] => Array
    (
      [filename] => 5-3.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/5-3.jpg
    )

  [62] => Array
    (
      [filename] => 5.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/5.jpg
    )

  [63] => Array
    (
      [filename] => 6-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/6-1.jpg
    )

  [64] => Array
    (
      [filename] => 6-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/6-2.jpg
    )

  [65] => Array
    (
      [filename] => 6-3.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/6-3.jpg
    )

  [66] => Array
    (
      [filename] => 6.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/6.jpg
    )

  [67] => Array
    (
      [filename] => 7-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/7-1.jpg
    )

  [68] => Array
    (
      [filename] => 7-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/7-2.jpg
    )

  [69] => Array
    (
      [filename] => 7-3.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/7-3.jpg
    )

  [70] => Array
    (
      [filename] => 7.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/7.jpg
    )

  [71] => Array
    (
      [filename] => 8-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/8-1.jpg
    )

  [72] => Array
    (
      [filename] => 8-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/8-2.jpg
    )

  [73] => Array
    (
      [filename] => 8-3.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/8-3.jpg
    )

  [74] => Array
    (
      [filename] => 8.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/8.jpg
    )

  [75] => Array
    (
      [filename] => 9-1.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/9-1.jpg
    )

  [76] => Array
    (
      [filename] => 9-2.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/9-2.jpg
    )

  [77] => Array
    (
      [filename] => 9-3.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/9-3.jpg
    )

  [78] => Array
    (
      [filename] => 9.jpg
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/9.jpg
    )

  [79] => Array
    (
      [filename] => Screen-Shot-2019-05-24-at-9.30.15-AM.png
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/Screen-Shot-2019-05-24-at-9.30.15-AM.png
    )

  [80] => Array
    (
      [filename] => Screen-Shot-2019-05-24-at-9.30.26-AM.png
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/Screen-Shot-2019-05-24-at-9.30.26-AM.png
    )

  [81] => Array
    (
      [filename] => Screen-Shot-2019-05-24-at-9.30.33-AM.png
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/Screen-Shot-2019-05-24-at-9.30.33-AM.png
    )

  [82] => Array
    (
      [filename] => Screen-Shot-2019-05-24-at-9.30.48-AM.png
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/Screen-Shot-2019-05-24-at-9.30.48-AM.png
    )

  [83] => Array
    (
      [filename] => Screen-Shot-2019-05-24-at-9.30.58-AM.png
      [imgurl] => https://www.hpraa.com/wp-content/uploads/2019/05/Screen-Shot-2019-05-24-at-9.30.58-AM.png
    )

)
603+/- Acres Grant County, WI - High Point Realty & Auction

603+/- Acres Grant County, WI

 • Video
 • Photos
 • Maps
 • Satellite
 • Trail Camera
Acreage
603 Acres +/-
State
Wisconsin
County
Grant County
ID
#9436
Description

Located in Grant County, WI this 603+/- Acres shall be sold at public auction July 11th in 13 Tracts. The offering has many different purchase opportunities; from high quality tillable land with adjacent functioning livestock facilities, to an established rural home acreage with buildings, to some beautiful hardwood timber property boasting excellent deer hunting.  Great recreational or investment opportunities. If you or someone you know has been looking for land in Wisconsin one or more of these 14 tracts may be what you have been looking for. For more information on the auction please call our office to request a full property information packet at 507-218-1243 or sold@hpraa.com.

Farm 1 (6 tracts) Consists of 280+/- acres of high quality crop ground, 2 operating hog facilities and a rural home with multiple out buildings. The farm has 241 crop acres currently rented for the 2019 crop season at $300 per acre with an excellent yield and manure fertilizer history. The farm has excellent open southern exposure, clean tight waterways and edges, large open in-drives and long rowed wide open fields. The hog facilities are “All in All out” current function with the white building being 1,000 head capacity and the red 440 head. The red building has new feeders with nipple and cup watering system with 2 – 10 x 8 x 100’ pits on a slat floor design and auto curtin on thermostat. The white building has the works with slated floor design and Agridata auto alert system including tunnel ventilation and sprinkler system. The home on the property is a 5 bedroom 2 bath.  The garage and shed feature concrete floors.

Farm 2 (3 tracts) Consists of 212+/- acres with 100 tillable acres rented for the 2019 crop season at $250 per acre. The property offers multiple beautiful top building sites for a home or cabin as well as a diversified stand of high quality hardwood timber. Deer hunting on this property is second to none in this big timber management neighborhood with its diverse topography, southern exposure, two ridge-lines, and excellent spots for many food plots. All tracts have a private access to a hard-surface road and would make for a great recreational land investment with multiple sources of income. The hunting rights on this farm lease for $8,200 annually and the property is being offered with or without the lease in place as a buyers choice if all tracts are purchased.

Farm 3 (4 tracts) Consists of 111+/-  acres currently enrolled in one of the highest paying CRP contracts we have ever seen totaling $34,828 annually. The property has an annual income amount of $37,391 due to the high quality bottomland soils and would make for an excellent recreational opportunity with great ROI. The property is located in a large timber area with great whitetail deer, turkey and waterfowl numbers. This offering has very secluded access and unique opportunities due to the watershed protection and soil quality the property consists of. The hunting rights on this farm lease for $2,563 annually and the property is being offered with or without the lease in place as a buyers choice if all tracts are purchased.

For more information on any of these great tracts please refer to our full property information packet at 507-218-1243 or sold@hpraa.com

You may also contact auction agent Darrell Crapp directly at 608-558-6832 for property information or private a private showing.

View Associated Files

Property Information Packet

Farm 1 - Soil Map

Nearby properties

New

Grant County, WI

This farm consists of 212+/- acres with 100 tillab ...
212 Acres +/-

$1,017,600

Sold

Grant County, WI

Farm 1 (6 tracts) Consists of 280+/- acres of high ...
280 Acres +/-

Auction

Sold

Grant County, WI

Country Dream Home! This  1.5 story log home s ...
6.85 Acres +/-

$285,000